AOL Web Search

  1. The University of Freiburg (colloquially German: Uni Freiburg), officially the Albert Ludwig University of Freiburg (German: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), is a public research university located in Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germany.

    University of Freiburg - Wikipedia

    https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Freiburg